Algemene regels + Gedragsregels

Gedragsregels

 1. Je komt rustig (dus niet schreeuwend) binnen en groet de docent(e). Als je snoep of kauwgom in je mond hebt, spuug je deze uit.
 2. Je moet je handen ontsmetten wanneer je het lokaal binnen komt.
 3. Je hebt altijd je spullen bij je. Het minimale wat je bij je hebt is:
  1. Schrijfmateriaal (pen, potlood, gum);
  1. Schrift;
  1. Schoolboeken (als deze nodig zijn);
  1. Rekenmachine (als deze nodig is).
 4. Er zijn twee pauzes dus neem lunch mee (aangeraden: 2 boterhammen).
 5. Naar de WC? Je zal eerst toestemming moeten vragen aan de docent(e).
 6. Er kan max. 1 iemand naar de WC gaan, dus niet tegelijkertijd.
 7. Tijdens de les lopen we zo min mogelijk door de klas.
 8. Heb je vragen? Steek je hand op en de docent(e) komt zo snel mogelijk helpen.
 9. We praten niet door elkaar en laten elkaar netjes uitpraten.
 10. We schrijven NIET op tafels of op de muren.
 11. Als de docent(e) even buiten de klas is, werk je RUSTIG door.
 12. Het is NIET toegestaan om in de klas naar muziek te luisteren.
 13. Telefoons zijn op stil, tenzij anders afgesproken met de docent(e).
 14. Gevonden spullen geef je af bij je docent(e).
 15. Voordat we vertrekken, ruimen we de klas netjes op.
 16. Moet je werken op een laptop/IPad? Dan vraag je eerst toestemming van je docent(e).
 17. HET IS NIET TOEGESTAAN OM ELKAAR TE PESTEN. Wij nemen dit heel serieus en je docent(e) kan je hiervoor zelf naar huis sturen.
 18. Het is verboden om drugs, alcohol, wapens of andere verboden materialen in de klas hebben.

Algemene voorwaarde

 1. We communiceren in het algemeen over WhatsApp of via telefoon. Ook is er de optie om via e-mail te communiceren.
 2. Ben je ziek? Dan meld je dat voor 09:30 via WhatsApp (06 40 94 3859)
 3. Ben je verhinderd? Dan geef je dit minimaal 48 uur van tevoren aan.
 4. Als er door een verhindering/ziekmelding een les verschoven moet worden, is het de verantwoordelijkheid van de ouder/leerling om een voorkeur door te geven. Hierbij moet ouder/leerling aangeven naar welke dag/uur hij/zij de bijles wilt verschuiven.
 5. Kom je niet opdagen voor een (eenmalige/losse) ingeplande bijles? Dan wordt deze les in rekening gebracht. Er is een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Betaal je niet op tijd of weiger je te betalen? Dan wordt je factuur verstuurd naar onze debiteurenbeheerder/incassopartner. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
 6. Het is NIET mogelijk om een privéles te verschuiven naar een andere schoolweek. De afname van een privéles moet in hetzelfde week gebeuren.
 7. Een gemiste klassikale bijles kan, mist er aan bovenstaande regels zijn gehouden, ingehaald worden in een andere week
  • Ouder/verzorger moet tijdig aangeven wanneer zijn/haar kind de les wilt inhalen.
  • Impact Academie heeft het recht om dit af te wijzen als de klassen al vol zijn. Wij hebben een norm van maximaal 5 leerlingen per klas. In dit geval mag de les later ingehaald worden
 8. Alle gemiste lessen moeten in hetzelfde schooljaar ingehaald worden. Dit betekend dat privé en/of klassikale lessen niet in een ander/opvolgend schooljaar ingehaald kunnen worden. Dat betekent dat alle inhaallessen zullen vervallen zodra de zomervakantie begint
  • De zomervakantie wordt bepaald door de rijksoverheid en wij houden deze data aan.
 9. Ouders hebben zelf de verantwoordelijkheid om inhaallessen in te plannen. Impact Academie is niet verantwoordelijk voor het vervallen van bijlessen en zal ouders hiervoor niet compenseren.
 10. Zijn er problemen die je wilt bespreken? We helpen en denken graag mee. Voor dringende zaken kunt u bellen naar 06 40 94 3859. Voor overige zaken kunt u contact met ons opnemen via mail: info@impact-academie.com
 11. Indien u de bijlesovereenkomst wilt beëindigen, zal dit minimaal één week voor een nieuwe periode aangegeven worden aan ons en kan u aan het einde van de periode stoppen met de bijlessen. Als dit niet tijdig wordt doorgegeven kunt u pas aan het einde van de volgende periode stoppen met de bijlessen.
 12. In het geval dat u de overeenkomst voortijdig wilt opzeggen, kan dit gepaard gaan met een boete voor de ontstane kosten, die gelijk is aan 50% van de te nog ontvangen facturen.
 13. Om een juiste facturatie op te kunnen stellen, bent u verplicht om juiste informatie te verstreken aan de dienstverlener. Ook moet u eventuele wijzigingen tijdig aan te geven aan ons.
 14. Impact Academie biedt geen garantie aan tot betere resultaten noch zekere slagingskans.
 15. Impact Academie heeft alle recht om de verleende dienst stop te zetten als leerlingen/ouders zich niet houdt aan de regels en aanwijzingen van de medewerkers (of derde partijen waarmee Impact Academie samenwerkt). In dit geval heeft u als ouder/leerling geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.
 16. Ouders en leerlingen zijn ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die Impact Academie lijdt door de ouders en/of leerling.
 17. Medewerkers en/of derde partijen waarmee Impact Academie samenwerkt, zijn niet gerecht tot het doen van uitspraken over de aansprakelijkheden van dienstverlener.
 18. Impact Academie is niet aansprakelijk voor het tekort schieten van medewerkers of derde partijen waarmee zij werkt. Hierdoor aanvaren ouders ook geen aansprakelijkheid op tegenvallende resultaten op de geleverde bijlessen.
 19. Bij sprake van vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een bijles en/of intakegesprek, is Impact Academie niet verantwoordelijk. Hierdoor worden leerlingen geadviseerd om geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.
 20. Ouders en leerlingen vrijwaren dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen/diensten.
 21. Bij aanschaf van een examentraining en/of CITO training is het niet mogelijk om deze op te zeggen of om te zetten naar een andere vorm van bijles zodra de leerling al heeft meegedaan aan de eerste dag van deze training.
 22. Opdrachtgever zal alle van Impact Academie ontvangen informatie en materialen (bundels, extra opdrachten, toetsen etc.), indien dit van toepassing is, strikt geheimhouden – ook na beëindiging van deze overeenkomst – en zal deze informatie gedurende deze overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming van zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te maken. Deze geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die op schriftelijk verzoek van ouders door Impact Academie openbaar wordt gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding althans onrechtmatig handelen jegens ouders in het publieke domein bekend is.
 23. Een intakegesprek is vrijblijvend en er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Bij een ‘no-show’ wordt er 50€ in rekening gebracht.
 • Tijdens de Lente-, Herfst-, Kerst-, en Zomervakanties worden er GEEN klassikale lessen gegeven.