Algemene regels + Gedragsregels

Gedragsregels

 1. Je komt rustig (dus niet schreeuwend) binnen en groet de docent(e). Als je snoep of kauwgom in je mond hebt, spuug je deze uit.
 2. Je moet je handen ontsmetten wanneer je het lokaal binnen komt.
 3. Je hebt altijd je spullen bij je. Het minimale wat je bij je hebt is:
  1. Schrijfmateriaal (pen, potlood, gum);
  1. Schrift;
  1. Schoolboeken (als deze nodig zijn);
  1. Rekenmachine (als deze nodig is).
 4. Er zijn twee pauzes dus neem lunch mee (aangeraden: 2 boterhammen).
 5. Naar de WC? Je zal eerst toestemming moeten vragen aan de docent(e).
 6. Er kan max. 1 iemand naar de WC gaan, dus niet tegelijkertijd.
 7. Tijdens de les lopen we zo min mogelijk door de klas.
 8. Heb je vragen? Steek je hand op en de docent(e) komt zo snel mogelijk helpen.
 9. We praten niet door elkaar en laten elkaar netjes uitpraten.
 10. We schrijven NIET op tafels of op de muren.
 11. Als de docent(e) even buiten de klas is, werk je RUSTIG door.
 12. Het is NIET toegestaan om in de klas naar muziek te luisteren.
 13. Telefoons zijn op stil, tenzij anders afgesproken met de docent(e).
 14. Gevonden spullen geef je af bij je docent(e).
 15. Voordat we vertrekken, ruimen we de klas netjes op.
 16. Moet je werken op een laptop/IPad? Dan vraag je eerst toestemming van je docent(e).
 17. HET IS NIET TOEGESTAAN OM ELKAAR TE PESTEN. Wij nemen dit heel serieus en je docent(e) kan je hiervoor zelf naar huis sturen.
 18. Het is verboden om drugs, alcohol, wapens of andere verboden materialen in de klas hebben.

Algemene regels

 1. We communiceren in het algemeen over WhatsApp of via telefoon. Ook is er de optie om via e-mail te communiceren.
 2. Ben je ziek? Dan meld je dat voor 09:30 via WhatsApp (06 40 94 3859)
 3. Ben je verhinderd? Dan geef je dit minimaal 48 uur van tevoren aan.
 4. Als er door een verhindering/ziekmelding een les verschoven moet worden, is het de verantwoordelijkheid van de ouder/leerling om een voorkeur door te geven. Hierbij moet ouder/leerling aangeven naar welke dag/uur hij/zij de bijles wilt verschuiven.
 5. Het is NIET mogelijk om een privéles te verschuiven naar een andere schoolweek. De afname van een privéles moet in hetzelfde week gebeuren.
 6. Zijn er problemen die je wilt bespreken? We helpen en denken graag mee. Voor dringende zaken kunt u bellen naar 06 40 94 3859. Voor overige zaken kunt u contact met ons opnemen via mail: info@impact-academie.com
 • Tijdens de Lente-, Herfst-, Kerst-, en Zomervakanties worden er GEEN klassikale lessen gegeven.