Klassikaal bijles

Bijles op maat!

Wij begrijpen als geen ander dat ieder leerling zijn eigen leermethode heeft. Hierdoor zijn al onze bijlessen op maat. Dit komt doordat we de DMAIC-methode gebruiken. DMAIC staat voor Determine (Bepaald), Measure (Meet), Analyze (Analyseer), Improve (Verbeter) en Control (Controleer). Deze methode help ons met het identificeren van de problemen. Hierop kunnen wij dan gepersonaliseerd bijles geven waardoor uw kind betere resultaten kan behalen.

Kleine groepjes, veel aandacht

De klassikale bijlessen die door ons worden gegeven, zijn in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen. Dit zorgt ervoor dat uw kind de benodigde aandacht krijgt. Omdat de klassen klein zijn, kunnen wij ervoor zorgen dat er gevorderd contact plaatsvindt. De leerling kan voor een bijles de stof die hij/zij niet begrijpt opsturen naar de bijlesdocent(e). Deze zal dan de stof voorbereiden en aan het begin van de eerstvolgende les gelijk uitleggen. Dit zorgt voor een effectieve en efficiënte bijles. Verder behouden wij intensief contact met ouders en (zo nodig) met de docenten op school.

Pedagogische ondersteuning

Door gebruik te maken van evaluatieformulieren, worden de prestaties van leerlingen teruggekoppeld aan ouders. Dit draagt een belangrijk rol, sinds educatie niet alleen op school plaatsvindt, maar ook zeker thuis. Hierbij spelen ouders een belangrijke rol en door terugkoppelingen te geven, kunnen ouders beter inspelen op de schoolcarrière van leerlingen. Een belangrijk aspect van terugkoppeling is weten over weten. Weten over weten gaat over in hoeverre de leerlingen de bekwaamheid hebben om hun eigen inzicht en denken te beoordelen.

Wat houdt onze klassikale bijles in?

Voordat we beginnen met de klassikale bijlessen nodigen we jou en je ouders uit voor een gratis intakegesprek. Dit gesprek is voornamelijk bedoeld om jou te leren kennen. De bedoeling van een intakegesprek is om kennis te maken, de situatie te analyseren en een persoonlijk groeiplan op te stellen. Tijdens dit gesprek stellen wij korte- en lange termijn doelen op die wij tezamen kunnen monitoren.

Klassikale bijlessen voor basisscholieren

In een tijdspanne van 3 uur krijgen leerlingen in kleine groepjes van 5 leerlingen bijles in vakken zoals begrijpend lezen en rekenen. Zij krijgen eerst klassikaal uitleg over verschillende rekenvaardigheden en/of leesstrategieën. Daarna krijgen de leerlingen bijbehorende opdrachten over de zojuist besproken theorie. De docent(e) loopt langs en kijkt mee hoe leerlingen de theorie toepassen. Hier heeft de docent(e) de kans om persoonlijke aandacht te geven. Zo zijn wij ervan verzekerd dat uw kind de stof heeft begrepen en toepast. De opdrachten die we gebruiken zijn doorgaans van onze partners, zoals ‘Wijzer over de basisschool’. Deze organisaties bestaan uit onderwijsexperts gespecialiseerd in het ontwikkelen van stof gebaseerd op de Cito-toetsen Om de ouders op de hoogte te stellen, sturen wij na de bijles een persoonlijk evaluatierapport over de voortgang van uw kind. Handig voor als u thuis verder wilt oefenen!

Klassikale bijlessen voor middelbare scholieren

Middelbare scholieren hebben +/- 10 vakken, dit is afhankelijk per leerjaar. Zij hebben vaak huiswerk en toetsen voor meerdere vakken waarbij de druk erg kan oplopen.  Daarom zijn onze klassikale bijlessen optimaal voor middelbare scholieren. In een tijdspanne van 3 uur krijgen leerlingen de gelegenheid om te werken aan de (verschillende) vakken waar zij extra aandacht nodig hebben. In kleine groepjes van 5 leerlingen krijgen onze leerlingen veel persoonlijke aandacht waarbij de docent(e) vaak naast uw kind zit. Hierbij zal de docent(e) persoonlijke uitleg geven bij de theorie, helpen bij het maken van een samenvatting en voorleggen hoe je de moeilijke opdrachten voor wiskunde kunt maken. Er is te alle tijdens een alfa- en bètabegeleider aanwezig. Dit betekent dat wij jou in alle vakken kunnen begeleiden. Er wordt na afloop van iedere bijles een persoonlijk evaluatiebericht geschreven over de vooruitgang van de leerling. Zo kunnen wij samen met de ouders de vooruitgang bijhouden en bijsturen waar nodig.

Voor welke klassen/vakken kan ik hulp krijgen tijdens de bijles?

Klassikale bijlessen voor basisscholieren

Basisscholieren (groep 4/5/6/7/8) krijgen uitleg en hulp met de volgende vakken:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Taal/Spelling (op verzoek)

Tijdens de klassikale bijlessen focussen we ons voornamelijk op begrijpend lezen en rekenen want het advies wat uw kind in groep 7/8 is gebaseerd op de resultaten van deze twee vakken.

Klassikale bijlessen voor middelbare scholieren

Onze docenten kunnen bijles geven op alle niveaus en leerjaren van onderbouw VMBO tot examenjaar VWO. De vakken waar wij uw kind mee kunnen ondersteunen zijn als volgt:

 • BETA-vakken
  • Wiskunde (A/B)
  • Natuurkunde
  • Nask
  • Scheikunde
  • Biologie
 • ALFA-vakken
  • (Bedrijfs)economie
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
  • Maatschappijleer
  • Maatschappijwetenschappen
 • Talen
  • Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Frans & Duits (onderbouw)

Waar en wanneer worden de klassikale lessen gegeven?

Klassikale bijlessen voor basisscholieren

De tijden van klassikale bijlessen voor basisscholieren zijn als volgt:

 • Woensdag van 13:00 tot 16:00 – Reitzstraat 145 (Groep 4 t/m 8)
 • Vrijdag van 16:00 tot 19:00 – Corantijnstraat 25 (Groep 4 t/m 8)
 • Zondag van 10:00 tot 13:00 – Reitzstraat 145 (Groep 7 en 8)
 • Zondag van 13:15 tot 16:15 – Reitzstraat 145 (Groep 4 t/m 6)

Klassikale bijlessen voor middelbare scholieren

De tijden van de klassikale bijlessen voor middelbare scholieren zijn als volgt:

 • Woensdag van 16:00 tot 19:00 – Reitzstraat 145
 • Zaterdag van 11:00 tot 14:00 – Corantijnstraat 25
 • Zaterdag van 14:15 tot 17:15 – Corantijnstraat 25
 • Zondag van 13:15 tot 16:15 – Reitzstraat 145
 • Zondag van 16:30 tot 19:30 – Reitzstraat 145

Zoals beloofd, wij maken het verschil!

PRIJZEN

Wij willen ervoor zorgen dat bijles betaalbaar blijft. Ons doel is om kwalitatieve bijles te kunnen aanbieden voor een zo laag mogelijke prijs!

1 kind

€170

per vier weken

2 kinderen

€300

Per vier weken

3 kinderen

€400

Per vier weken

Schrijf je nu in en maak een goede start aan het nieuwe schooljaar!


vRAGEN? neem contact met ons op