Je bekijkt nu Een grote verandering: Eind CITO-toets wordt doorstroomtoets

Een grote verandering: Eind CITO-toets wordt doorstroomtoets

Daar zit je kind, in groep 8. Al die jaren heeft je kind tot dit moment gewerkt. Het is een kritiek schooljaar. Uw kind krijgt een niveauadvies en zal samen met de ouders een middelbare school moeten kiezen. Heel spannend allemaal! Daarnaast is er vanaf dit schooljaar (2023/2024) veel veranderd. De Eind CITO-toets wordt namelijk vervangen door doorstroomtoetsen. We zullen hieronder alle veranderingen op een rij zetten, zodat jullie geïnformeerd zijn over de veranderingen!

  1. Niet meer één centrale toets, maar verschillende doorstroomtoetsen

Vanaf dit schooljaar is er geen centrale Eind CITO meer, maar zijn er verschillende doorstroomtoetsen. Een doorstroomtoets heeft nog steeds hetzelfde doel: het meten van het niveau van je kind. Alleen zijn er verschillende manieren van toetsing. Inhoudelijk zijn de toetsen hetzelfde en verandert er niet veel. De kwaliteit van de doorstroomtoetsen wordt namelijk nog steeds bewaakt door het College van Toetsen en Examens (CvTE). Alle scholen moeten zich tussen 1 oktober en 15 november aanmelden voor een doorstroomtoets, dus handig om dit bij te houden en na te vragen welke doorstroomtoets uw kind krijgt.

  1. Definitief schooladvies wordt eerder bepaald

Tot vorig schooljaar hadden alle leerlingen van groep 8 de gelegenheid om hun schooladvies tot eind april te verbeteren. Vanaf dit schooljaar is dit niet meer het geval. Voortaan zal in de maand februari de doorstroomtoets worden afgenomen en het definitieve advies zal uiterlijk op 24 maart worden bepaald. Dit wordt gedaan om de overgang van de basisschool naar de middelbare school te vereenvoudigen en te vergemakkelijken.

  1. Er is één aanmeldweek voor middelbare scholen

Voortaan is er één aanmeldweek waarin leerlingen samen met hun ouders zich kunnen inschrijven voor een middelbare school. Dit is veranderd om alle leerlingen een eerlijke kans te geven. Dit betekent dat ouders en leerlingen zich vooraf goed moeten oriënteren, want je hebt namelijk maar één week om je in te schrijven.

  1. Hoger toetsadvies? Dat krijg je!

Leraren hebben een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Alleen is het vaak zo dat er meer in leerlingen zit. Meestal zijn leerlingen rond 11/12 jaar oud en ze zijn hard aan het groeien. Ook realiseren veel leerlingen zich dat er veel van hen wordt verwacht en dat het een kritisch schooljaar is. Daarom werken ze harder in groep 8. Dat kan ervoor zorgen dat leerlingen een hogere score en advies krijgen tijdens een Eind Cito-toets. Tot nu toe was het advies van een leerkracht leidend en kon het gebeuren dat leerlingen toch naar een lager niveau werden geplaatst dan hun toetsadvies. Dat is voortaan niet meer het geval. Een toetsadvies is leidend en daardoor kunnen leerlingen die een hoger advies hebben gescoord tijdens een doorstroomtoets ook dit niveau kunnen volgen. Bijvoorbeeld: als uw kind een voorlopig advies van VMBO-T heeft gekregen van zijn leerkracht, maar uit de toetsscore blijkt dat uw kind het niveau HAVO/VWO aankan, mag uw kind naar een HAVO/VWO-school.

In sommige gevallen kan het advies van een leerkracht toch leidend zijn. In dat geval moeten een leerkracht en schoolleiding goed kunnen onderbouwen waarom uw kind toch een lager advies krijgt dan een toetsadvies.

Afrondend

Er verandert veel dit schooljaar voor groep 8-leerlingen. Daarom is dit een nog spannender schooljaar dan normaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind optimaal is voorbereid op de doorstroomtoets? Wij organiseren, zoals ieder schooljaar, trainingen om uw kind optimaal voor te bereiden. U kunt meer informatie vinden over onze trainingen door hier te klikken.

Wij wensen alle groep 8-leerlingen veel succes dit schooljaar en hopen op een educatief en leerzaam jaar!